PRODUKT DIZAJN / DIZAJN PROIZVODA

Industrijski dizajn i strojarsko konstruiranje - naši recentni radovi

vrtni alati
električni uređaji
industrijski
strojevi
labaratorijski uređaji
industrijski strojevi
pakiranja
IT smart uređaji
medicinski uređaji
IP68 i protuvandalna kućišta
Proces dizajniranja proizvoda

1. definiranje projekta


2. izrada idejnih rješenja - koncepata

koncept 1
koncept 2
koncept 3
koncept 4
koncept 5

3. razrada odabrang koncepta

odabrani i razrađeni koncept

4. modeliranje referentnog dizajna odabranog koncepta u 3D CAD-u

definiranje glavnih površina
dodavanje sporednih površina
definiranje tehnologičnosti dijela
podjela referentnog dizajna na dijelove
detaljiranje koncepta

5. modeliranje sklopova, podsklopova i dijelova

3D CAD modeliranje glavnih dijelova
3D CAD modeliranje glavnih dijelova
3D CAD modeliranje glavnih dijelova
3D CAD modeliranje ostalih dijelova
3D CAD modeliranje cijelog sklopa

5. izrada tehničkih crteža (nacrta) za izradu komponenata

izrada tehničke dokumentacije dijelova
izrada izvedbenih nacrta dijelova
izrada uputstva sklapanja
izrada sklopnih nacrta
izrada liste dijelova (BOM)

Ako želite realizirali svoju ideju


Kontaktirajte nas